apb

De APB (Altijd Paraat Brigade) is er gekomen op vraag van enkele leerlingen. We proberen problemen aan te pakken op klas- en schoolniveau. Vanaf het vierde leerjaar worden de brigadiers (APB’ers) gekozen door klasgenoten. We willen hen verantwoordelijkheden geven om mee te zorgen voor een fijne sfeer op school. APB’ers dragen een sjaaltje zodat ze herkenbaar zijn en ze makkelijk kunnen ingeschakeld worden voor pesterijen en/of ruzies op de speelplaats of in de eigen klas.
De APB is er niet alleen om problemen op te lossen, maar de APB’ers hebben ook inspraak. Er wordt elke maand vergaderd. Op die vergaderingen kunnen ze hun vragen en opmerkingen kwijt. Daar krijgen ze ook de nodige ondersteuning van enkele leerkrachten.