CLB

Contact: CLB
Sint-Benedictusstraat, 14b
2640 Mortsel
Tel: 03/443 90 20
Het CLB wil, samen met de school en de ouders, alle kinderen maximale ontplooiingskansen bieden. Dit gebeurt op verschillende vlakken:
– Extra hulp bij het leren en studeren;
– Hulp bij het sociaalemotionele: pesten, sociale vaardigheden, rouwverwerking;
– Bespreking van studievorderingen;
– Advies bij de studiekeuze bij de overgang van lager naar secundair onderwijs;
– Regelmatig een medisch onderzoek met bijhorende adviezen.
Het CLB werkt op vraag van de leerlingen, de ouders en de school, behalve voor de verplichte medische begeleiding.