instap-momenten

Er zijn 7 instapmomenten:
– begin schooljaar
– na de herfstvakantie
– na de kerstvakantie
– op 1 februari
– na de krokusvakantie
– na de paasvakantie
– na Hemelvaartsdag
Kleuters ouder dan 3 jaar kunnen altijd instappen.