je-kind-inschrijven

Voor het inschrijven van nieuwe leerlingen werken wij met het online-aanmeldsysteem meldjeaan.antwerpen.be.
Aanmelden kan:
– Voor broers en zussen van reeds ingeschreven leerlingen en kinderen van personeel in de maand januari (juiste data zijn terug te vinden op de flyers). Kinderen die niet binnen deze periode zijn aangemeld, verliezen hun recht op voorrang en moeten zich tijdens de reguliere periode aanmelden.
– Alle andere kinderen kunnen zich aanmelden in de maand maart (juiste data zijn terug te vinden op de flyers).
Na het aanmelden krijgen de ouders een ‘ticket’ waarmee u uw kind kan komen inschrijven op school.
Bij de inschrijving dient een officieel document te worden voorgelegd dat de identiteit van het kind bevestigt en de verwantschap aantoont (kids-id, ISI+kaart, trouwboekje, bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister,…)
Alle kleuters en leerlingen worden op de datum van de inschrijving opgenomen in het inschrijvingsregister.