levens-beschouwing

Bij inschrijving in de lagere school ondertekenen ouders het keuzeformulier i.v.m. de keuze van levensbeschouwing. Op het einde van elk schooljaar kan deze keuze gewijzigd worden tot 30 juni. Er dient dan een nieuw formulier ondertekend te worden. Ouders kunnen op basis van hun religieuze of morele overtuiging bezwaar hebben tegen het volgen van één van de aangeboden cursussen. Zij kunnen dan een aanvraag tot vrijstelling indienen bij de directie. De regering legt de procedure tot vrijstelling vast. De school waakt erover dat de vrijgekomen uren besteed worden aan hun eigen religie, filosofie of moraal.