lezen

Al vanaf hun eerste stapjes in onze kleuterschool wordt er dagelijks gekeken in boekjes, voorgelezen, schimmenspel gespeeld, … In de 2de en 3de kleuterklas gaan de kleuters dan ook nog eens aan de slag met klanken en letters ter voorbereiding op het zelf lezen.
In het 1ste leerjaar gaat er voor hen dan een hele wereld open en kunnen ze hun eigen boekjes beginnen lezen. We zetten in op betrokkenheid en motivatie en laten de kinderen veel leeskilometers maken via koorlezen, duo-lezen, kwartierlezen, …
Doorheen de lagere school worden de boekjes dan stilaan BOEKEN en de verhaaltjes stilaan informatieve teksten. We kneden onze leerlingen tot gemotiveerde lezers die de teksten die ze lezen begrijpen en de inhouden gebruiken om hun talige kennis, hun wereldkennis en hun woordenschat uit te breiden zodat ze volwaardig in de maatschappij kunnen meedoen.
Gelukkig kunnen we rekenen op een nauwe samenwerking met onze plaatselijke bibliotheek. Zij voorzien ons met veel plezier van de nieuwste uitgaven in boekenland.