zorg kleuters

In onze kleuterschool kunnen we steeds rekenen op de hulp van onze zorgleerkrachten.
Voor de kleinere zorgen zoals het wegtoveren van traantjes in de ochtend, een helpende hand bieden bij het uit-/aandoen van de jassen, het verzorgen van wondjes,… maar ook voor de grotere zorgen zoals het ondersteunen en het verder ontwikkelen van de kinderen hun taalontwikkeling, hun motoriek en de wiskundige initiatie.
Via specifieke beweeg- en speelkriebels stimuleren ze mee de totale ontwikkeling van onze kinderen volgens ons kindvolgsysteem ‘Bodymap’.