middagpauze

– Leerlingen die thuis kunnen gaan eten, worden afgehaald aan de voordeur. Leerlingen van de lagere school mogen, mits toestemming van de ouders, zelfstandig naar huis
– Kleuters spelen op de speelplaats van 12 uur tot 13 uur. Dan eten ze in de eigen klas.
– Leerlingen van de lagere school eten in de eigen klas. Zij spelen nadien in het park.
– Leerlingen die thuis gaan eten, komen terug binnen tussen 13.15 uur en 13.30 uur.
– De middagbewaking kost 0.40 € per beurt/per kind en wordt betaald via de schoolrekening.