zorg lagere school

Elk kind heeft verschillende talenten, mogelijkheden en uitdagingen. Daarom benaderen we elke leerling zo individueel mogelijk. De zorgleerkrachten werken in en buiten de klas, met kleine groepjes of individuele leerlingen, met kinderen die extra uitleg of juist extra uitdagingen nodig hebben.