zorg lagere school

Elk kind heeft verschillende talenten en mogelijkheden. Daarom benaderen we elke leerling zo individueel mogelijk. De zorgleerkrachten werken zowel in als buiten de klas, met kleine groepjes of met leerlingen apart, met kinderen die extra uitleg of juist extra uitdagingen nodig hebben.