schoolkosten

Wij proberen als school de kosten zo laag mogelijk te houden. Bij het begin van elk schooljaar krijgt u van de klasleerkracht een overzicht van de te verwachten kosten voor dat schooljaar.
De schoolkosten worden betaald via de schoolrekening die maandelijks (voor kleuters tweemaandelijks) wordt opgemaakt. Deze krijgt u per mail en wordt betaald op de rekening van de school.